Bengkel Pemerkasaan Jakim.tv Anjuran An Israk, 2016.